Home Vacatures Voor werkgevers Contact
Cover foto

Welkom bij Biovender

Vacatures

Er zijn op dit moment geen vacatures.

Meer informatie over Biovender

Meer info over Biovender

Biovender is een bedrijf dat 4 biogasinstallaties exploiteert, waarvan de installatie in Kiel-Windeweer er 1 is. In deze installaties worden mest en agrarische restproducten omgezet in biogas en digestaat.  Dit digestaat wordt vervolgens verwerkt tot diverse bemestingsproducten.
Biovender biedt een keten van diensten aan in het bewerken en verwerken van organisch afval en mest. In onze dienstverlening creëren wij duurzame oplossingen om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en mineralen en grondstoffen terug te winnen. Wij hergebruiken al het organisch afval en voorkomen de uitstoot van broeikasgassen. Biovender staat voor een circulaire economie en draagt daarmee bij aan een duurzamer Nederland.