Home Vacatures Voor werkgevers Contact
Cover foto

Welkom bij Dacom Farm Intelligence

Vacatures

Er zijn op dit moment geen vacatures.

Meer informatie over Dacom Farm Intelligence

Meer informatie over Dacom Farm Intelligence

'Ik vertrouw op Dacom om er mijn bedrijf mee aan te sturen.'

- Jacob van den Borne over Dacom

Onze missie & visie is om telers en de agribusinessover de hele wereld van datagedreven adviesdiensten te voorzien. Allebeschikbare relevante data wordt via intelligente analyses omgezet in concreteadviezen. Hiermee hebben onze gebruikers van landbouw een beter inzicht in hunbedrijf en kunnen zij met onze oplossingen betere beslissingen nemen.

Dacom ondersteunt telers en de agribusiness bij hetoptimaliseren van hun opbrengsten. Onze producten hebben een significanteimpact op efficiënt gebruik van agri-inputs zoals water, bestrijdingsmiddelenen meststoffen en dragen hiermee bij aan een duurzame voedselproductie.

Door de inzet van onze gebruikers en medewerkers zijn wijeen wereldspeler op het gebied van innovatieve en baanbrekende agrarischedatatechnologie.


ONI