Home Vacatures Voor werkgevers Contact

Privacy Policy

De websites www.foodenagrivacatures.nl en www.redvice.eu zijn websites van Redvice.

Redvice is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Redvice is in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 in werking getreden is.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Redvice kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Redvice, en/of omdat u actief toestemming geeft tot verwerking. Redvice kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw curriculum vitae
Redvice zal nooit meer gegevens opslaan dan nodig zijn voor het uitvoeren van de dienst of overeenkomst en Redvice slaat alleen gegevens op die u actief aan ons verstrekt.

WAAROM REDVICE GEGEVENS NODIG HEEFT
Redvice verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om vraagt. Ook verwerkt Redvice uw persoonsgegevens om diensten aan u te verlenen wanneer u daar om vraagt. Voorbeelden van diensten van Redvice zijn het verstrekken van een nieuwsbrief, het publiceren van vacatures op www.foodenagrivacatures.nl en het bemiddelen in een sollicitatieprocedure. Daarnaast kan Redvice uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit werving- en selectieactiviteiten. Met deze gegevens kunnen wij de diensten of overeenkomsten goed en zorgvuldig uitvoeren. Dit ook in uw belang.

BELANG VAN DE BETROKKENE
Zonder het verwerken van uw gegevens kan Redvice u niet de dienst verstrekken waar u uzelf voor heeft aangemeld. Alle verwerking van persoonsgegevens door Redvice hebben als doel aan u die diensten te verlenen en zijn in uw eigen belang.

HOE LANG REDVICE GEGEVENS BEWAART
Redvice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard wanneer u deze vrijwillig verstrekt of u gebruik maakt van een doorlopende dienst. Indien er een tijdelijke overeenkomst met u tot stand komt bewaart Redvice uw gegevens niet langer dan tot vier weken na de looptijd van de overeenkomst.

DELEN MET ANDEREN
Redvice verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De gegevens verzameld voor het verstrekken van de nieuwsbrief slaat Redvice op op de servers van Autorespond. Voor overige verwerkingen maakt Redvice gebruik van servers van ComIT om uw persoonsgegevens op te slaan. Met ComIT en Autorespond heeft Redvice een verwerkersovereenkomst afgesloten. Redvice verstrekt uw gegevens nooit aan partijen buiten de EU zonder uw expliciete toestemming.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Redvice worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Redvice gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Redvice maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Redvice bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Hiervoor worden zogenaamde ‘tracking cookies’ op uw computer geplaatst. De aldus verkregen informatie wordt geanonimiseerd en overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Redvice heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google en heeft Google geen toestemming gegeven de door Redvice verzamelde gegevens te gebruiken. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Ook heeft u het recht om de verwerking van uw gegevens door Redvice te beperken wanneer u de juistheid ter discussie stelt, meent dat verwerking onrechtmatig is, u de gegevens nodig heeft of in het geval van bezwaar. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of beperking sturen naar g.rodenboog@foodenagrivacatures.nl.
Redvice zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Redvice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Redvice maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Redvice verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Redvice op via g.rodenboog@foodenagrivacatures.nl. Als u klachten heeft over hoe Redvice met uw persoonsgegevens omgaat kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Redvice is als volgt te bereiken:
Postadres: Stadsweg 91 9791KC Ten Boer
Vestigingsadres: Stadsweg 91 9791KC Ten Boer
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
Telefoon: +31 (0) 653769999
E-mailadres: g.rodenboog@foodenagrivacatures.nl